Tjänster

Vår heltäckande verksamhet omfattar bl.a.

 • Bokföring (även för jord- och skogsbruk)
 • Bokslut
 • Revision
 • Ekonomisk rådgivning
 • Skatterådgivning
 • Riskanalys
 • Ekonomianalys

Förutom bokföring och redovisning erbjuder vi även:

 • Uppföljning av projekt
 • Företagsköp
 • Förändring av företagsform
 • Grundande av företag
 • Fakturering
 • Reskontra
 • Löneberäkning
 • Skattedeklarering
 • Skattekonsultering
 • Skatteöverklagan

Aktuellt

Kontakta oss

Skicka ett meddelande